Visie & Beleidsplein

Vernieuwende sportorganisaties

Fit, D. (2005). Vernieuwende sportorganisaties. Amsterdam: Hogeschool InHolland.

Dit rapport heeft tot doel informatie te geven over aansprekende elementen in de organisatie van sportcentra in Nederland en het buitenland. Hierbij is met name aandacht besteed aan sportcentra met een publiek karakter. De resultaten geven inzicht in hoe sportcentra organisatorisch zijn opgebouwd en welke bijzondere eigenschappen ze hebben. Tevens wordt er in dit rapport aandacht besteed aan de behoeften van sport en hoe de gemeentelijke organisatie, in Nederland en specifiek in Amsterdam, hierop reageert. De centrale vraagstelling luidt: op welke wijze zijn aansprekende sportcentra, die als voorbeeld kunnen dienen voor een Sportcentrum Nieuwe Stijl in Amsterdam, georganiseerd?

Uitgever(s): Hogeschool InHolland,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Diederik Fit

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

scripties
sportinfrastructuur
sportorganisaties