Visie & Beleidsplein

Klachtrecht, meldplicht

valse beschuldiging

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) Klachtrecht, meldplicht: valse beschuldiging. Zeist: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO).

Reader met verschillende stukken omtrent het omgaan met (valse) beschuldigingen met betrekking tot seksuele intimidatie in het onderwijs. De reader bevat een aantal artikelen en richtlijnen over hoe hiermee om te gaan.

Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

klachten
onderwijs
seksueel grensoverschrijdend gedrag