Visie & Beleidsplein

Kansen voor het hoger onderwijs in olympisch Amsterdam

een Amsterdamse uitwerking van het landelijke sectorplan Sportonderwijs en -onderzoek

Kruithof, B., Krikke, A., Stolk, B. van, Aalst, M. van, & Bouw, C. (2011). Kansen voor het hoger onderwijs in olympisch Amsterdam: een Amsterdamse uitwerking van het landelijke sectorplan Sportonderwijs en -onderzoek.

De wens om de Olympische Spelen in Nederland te organiseren, creƫert extra mogelijkheden om de positie van Amsterdam te versterken. De sport heeft behoefte aan kennis, onderzoek en innovatiekracht. Het hoger onderwijs biedt dat, en dan vooral als opleidingen en onderzoeksprogramma's onderling op elkaar worden afgestemd en een effectieve en vruchtbare samenwerking tussen onderwijs, overheid en sport wordt opgezet. Deze notitie geeft een voorzet.

Uitgever(s): CTO, Hogeschool van Amsterdam, Inholland, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bernard Kruithof
Annelies Krikke
Bram van Stolk
Marga van Aalst
Carolien Bouw

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympisch plan 2028
beleid
gemeentelijk beleid
hoger beroepsonderwijs
onderwijs
onderzoeken
sport (algemeen)
sportbeleid
wetenschappelijk onderwijs