Visie & Beleidsplein

Behoefteonderzoek

onderzoek naar de behoefte op sportief gebied van cluster 4 scholen in Nederland

Versteegen, B., & Birsak, S. (2007). Behoefteonderzoek: onderzoek naar de behoefte op sportief gebied van cluster 4 scholen in Nederland. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool.

Het doel van het behoefteonderzoek is duidelijkheid verschaffen over de behoefte aan (landelijke) sportieve activiteiten voor het speciaal onderwijs, cluster 4 en de structuur en invulling hiervan. Hiertoe worden beleidspunten ontwikkeld met betrekking tot de invulling en de behoefte voor dit cluster. Er zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot beleid voor cluster 4 scholen.

Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bart Versteegen
Stella Birsak

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwalitatief onderzoek
speciaal onderwijs
sport (algemeen)
sportevenementen