Visie & Beleidsplein

Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo

band 1 tot en met 3

Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) (1993). Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo: band 1 tot en met 3. Enschede: SLO.

De publicatie is onderdeel van het project 'Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo'. Dit is een project om een ontwikkeltraject tot stand te brengen gericht op het initiëren van leergangen vakbekwame leraar bewegingsonderwijs aan Pabo's in (post)-initiële trajecten. Deze publicatie bestaat uit drie onderdelen. De eerste band bevat vooral de meta-structuur: verantwoording, infrastructurele veranderingen in het bestaande curriculum (startbekwaamheden voor groep 1 en 2) en adviezen, met name aan de overheid. De tweede band bevat de inhoudelijke kern inclusief de eindtermen en de dragende filosofie. De derde band bestaat uit enkele inhoudelijke op-weg-helpers op nog niet geheel ontgonnen terrein.

Uitgever(s): SLO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
kwaliteitsinstrumenten
onderwijsgevenden
primair onderwijs