Visie & Beleidsplein

Interactief beleid in de sport

suggesties voor samenspel

Janssens, J., & Kalmthout, J. van (2003). Interactief beleid in de sport: suggesties voor samenspel. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Het rapport geeft allereerst een uiteenzetting over interactief beleid, waarna de bevindingen uit een landelijk onderzoek naar ervaringen met interactief sportbeleid onder alle Nederlandse gemeenten worden uiteengezet. Het rapport sluit af met suggesties voor de inrichting van een (meer) interactief beleidsproces in de lokale sport.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Janssens
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
interactie
lokaal beleid
sportbeleid