Visie & Beleidsplein

Athletiek

handboek voor cadidaten examens lichameljike oefening, sportleiders en sportbeoefenaars

Dobbenga, J.H., & Verwaal, B. (1933). Athletiek: handboek voor cadidaten examens lichameljike oefening, sportleiders en sportbeoefenaars. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar.

Historische collectie KVLO.

Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.H. Dobbenga
B. Verwaal

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

atletiek
beweegoefeningen
bewegingsonderwijs
sporters
sportgeschiedenis