Visie & Beleidsplein

Gelijke speelvelden?

sociale gelaagdheid van de vrijetijdssport vanuit een sociaal-cultureel veranderingsperspectief

Scheerder, J. (2003). Gelijke speelvelden?: sociale gelaagdheid van de vrijetijdssport vanuit een sociaal-cultureel veranderingsperspectief. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, biomedische wetenschappen.

De centrale vraagstelling in dit proefschrift luidt of de sportparticipatie in Vlaanderen aan het begin van de 21ste eeuw nog altijd sociaal gelaagd is en in welke mate er in de afgelopen decennia verschuivingen opgetreden zijn in de sociale verschillen in de actieve beoefening van sport. Om deze vraag te beantwoorden wordt een beroep gedaan op surveymateriaal uit een aantal langlopende sportparticipatiestudies. De resultaten tonen aan dat - ondanks de popularisering van de sport, de toegenomen diversiteit van het bewegingsculturele aanbod en het actieve sportstimuleringsbeleid vanwege de overheid - slechts van een gedeeltelijke democratisering van sportdeelname sprake is.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, biomedische wetenschappen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Scheerder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
proefschriften
sportaanbod
sportbeoefening
sportstimulering
vrijetijdsbesteding