Visie & Beleidsplein

Gymnastiek

practische handleiding voor vrije-, orde-, halter- en staafoefeningen ten dienste van scholen en huisgezin

Soeter, H., & Keyzer, T. (1883). Gymnastiek: practische handleiding voor vrije-, orde-, halter- en staafoefeningen ten dienste van scholen en huisgezin. Groningen: Wolters.

Publicatie uit de historische verzameling van de KVLO.

Uitgever(s): Wolters,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

H. Soeter
T. Keyzer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegoefeningen
gymnastiek
sportgeschiedenis