Visie & Beleidsplein

Eindrapport advies BOS-regeling

Valkestijn, M., Dijk, D. van, Hack, H., Groen, A., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2004). Eindrapport advies BOS-regeling. Arnhem: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Adviesrapport ten behoeve van de BOS-stimuleringsregeling. Het projectbureau BOS binnen het ministerie van VWS heeft zich ten doel gesteld om per 1 juli 2004 de BOS stimuleringsregeling te ontwerpen. Ter ondersteuning van de totstandkoming van de stimuleringsregeling BOS heeft het ministerie van VWS het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), X-S2 Kennisnetwerk Sociaal Beleid en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) gevraagd een advies op te stellen voor de BOS-regeling. Er is ook een verkorte versie verschenen voor de partners.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marja Valkestijn
Danny van Dijk
Henk Hack
Alexander Groen
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurt-onderwijs-sport
sportstimulering