Visie & Beleidsplein

De effecten van prestatie en teamcultuur in sportteams op de waargenomen sociale inclusie binnen het team

Groot, S. (2016). De effecten van prestatie en teamcultuur in sportteams op de waargenomen sociale inclusie binnen het team. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Sociale inclusie heeft recent steeds meer aandacht gekregen in de literatuur over diversiteit en sociale psychologie. Hierbij is ook de relatie tussen prestatie en sociale inclusie aan de kaak gesteld. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar sociale inclusie binnen de sport, laat staan naar de relatie tussen prestatie en sociale inclusie. In huidig onderzoek wordt de relatie tussen prestatie en sociale inclusie binnen de sport bekeken. Daarnaast is onderzocht wat de invloed van gepercipieerde cultuur is op deze relatie. Data is verzameld aan de hand van een digitale vragenlijst die is ingevuld door 212 hockeyers. Uit het onderzoek komt een positieve relatie tussen prestatie en sociale inclusie naar voren. Deze relatie wordt niet beïnvloed door gepercipieerde cultuur. Daarnaast is er een positieve relatie gevonden tussen een gepercipieerde gezelligheidscultuur en prestatie. Deze bevindingen suggereren dat het belangrijk is om rekening te houden met atleten die ontevreden zijn over hun eigen niveau van prestatie, omdat deze verminderde zelfprestatie negatief gerelateerd is aan sociale inclusie. Waar trainers en coaches in topsportteams veelal aansturen op prestatie, kunnen ze zich beter richten op gezelligheid (gezelligheidscultuur), omdat gezelligheidscultuur positief gerelateerd is aan sociale inclusie.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De effecten van prestatie en teamcultuur in sportteams op de waargenomen sociale inclusie binnen het team

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stijn Groot

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
cultuur
maatschappelijke integratie
prestatie
scripties
sociale cohesie
sociale psychologie
teams
teamsporten