Visie & Beleidsplein

Sportaccommodaties en sportdeelname in beeld

een onderzoek naar de bereikbaarheid van sportaccommodaties en de invloed op sportdeelname

Raterink, S. (2016). Sportaccommodaties en sportdeelname in beeld: een onderzoek naar de bereikbaarheid van sportaccommodaties en de invloed op sportdeelname. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In dit onderzoek ligt de focus op de geografische bereikbaarheid van sportfaciliteiten en de invloed hiervan op de sportdeelname. In drie Nederlandse gemeenten wordt er gekeken naar de afstanden per buurt naar de dichtstbijzijnde faciliteiten. De buurten worden onderscheiden op stedelijkheid, WOZ-waarde, percentage allochtonen en inkomen. Er wordt onderscheid gemaakt in sporten, en de analyses worden ook per gemeente gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat stedelijkheid een grote rol speelt in de bereikbaarheid van sportfaciliteiten. In stedelijke gebieden wonen meer mensen, wat leidt tot een grotere aanwezigheid van faciliteiten, en daardoor een kortere afstand. Stedelijkheid bepaalt ook de hoeveelheid faciliteiten, die significant verschilt zowel per gemeente als binnen de gemeentes. De WOZ-waarde speelt ook een rol, er blijkt dat hoe hoger de WOZ-waarde, hoe groter de afstanden tot sportfaciliteiten, en dus hoe lager de bereikbaarheid. Ook dit verband geldt voor zowel binnen als tussen de gemeenten. Dit is ook het geval voor het percentage allochtonen. Het gevonden significante verband laat zien dat hoe hoger het percentage allochtonen, hoe kleiner de afstanden, en dus hoe beter de bereikbaarheid. Voor inkomen geldt dat het verband vooral geldt tussen de gemeentes, en minder binnen de gemeentes. Naast de bereikbaarheidsanalysen is ook de invloed van de bereikbaarheid op sportdeelname bekeken. Hieruit blijkt dat de bereikbaarheid geen rol speelt in de sportdeelname. Sporters wonen niet significant meer in buurten met een goede bereikbaarheid ten opzicht van niet-sporters. Persoonlijke kenmerken als opleiding lijkt een meer bepalende rol te spelen. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Sportaccommodaties en sportdeelname in beeld :

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stijn Raterink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
scripties
sportaanbod
sportaccommodaties
sportbeoefening
sportinfrastructuur