Visie & Beleidsplein

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016

Dool, R. van den, & Visser, K. (2016). Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Sinds 2000 bestaat een onderzoeksmethode om op een eenduidige wijze sportparticipatie te meten. Deze methode heet Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Een belangrijk onderdeel van de RSO is het toonblad met sporten. Van oorsprong was het uitgangspunt om op het toonblad sporten op te nemen die meer dan 2 procent van de bevolking beoefent. De wereld van de sport is echter constant in beweging. Na de start van de RSO zijn daarom diverse aanpassingen in het toonblad met sporten doorgevoerd. In 2002 is een tweede versie van het RSO-toonblad gepubliceerd en in 2005 een derde. In 2015 is opnieuw de behoefte geuit om het toonblad met sporten te actualiseren. Daarop is in maart 2016 een aangepast toonblad met sporten getest. Het Platform Sportdeelname heeft op de vergadering van 7 juni 2016 de conclusie omarmd dat de verschillen tussen de twee versies van de RSO aanvaardbaar zijn. Zij heeft de nieuwe versie daarop tot nieuwe standaard benoemd. De testvariant is dus de nieuwe basisvariant van de RSO. 

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016

Download PDF

Aanpassen sportcodes in vragenlijst RSO 2016 (website SCP)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remko van den Dool
Kirsten Visser

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

methoden
methodologie
onderzoeksmethoden
richtlijn sportdeelname onderzoek
richtlijn sportdeelname onderzoek
sportbeoefening