Visie & Beleidsplein

De visie van academische professionals op georganiseerd sport- en beweegaanbod voor kinderen onder de zes jaar

Bakker, M. (2016). De visie van academische professionals op georganiseerd sport- en beweegaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Sport- en beweegaanbod voor kinderen onder de zes jaar lijkt steeds meer te groeien. Echter is nog weinig onderzoek gedaan naar deze groei. Het doel van de studie was om zicht te krijgen op de visie van de academisch geschoolde professionals over het sport- en beweegaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Hierbij werd gekeken naar het huidige aanbod, de opkomst en de toekomst. In fase één is een inventarisatie gehouden van professionals uit verschillende vakgebieden die affiniteit hebben met het sportende of bewegende jonge kind binnen gemeente Utrecht. In fase twee zijn open interviews gehouden met professionals (n=11), om hun visies in kaart te brengen. De data is op een kwalitatieve wijze geanalyseerd door te labelen en coderen. Uit fase één is een schema ontstaan van diverse professionals. Fase twee liet zien dat huidig sportaanbod wordt aangemoedigd en ontmoedigd onder bepaalde gevolgen. Tevens komt naar voren dat het sportaanbod toeneemt, dit wordt een trend bij verenigingen genoemd. Ook wordt verwacht dat deze trend doorzet, met als maatschappelijk gevolg dat er nog meer aandacht komt voor gezondheid/bewegen van jonge kinderen. Er kan geconcludeerd worden dat het sport- en beweegaanbod voor kinderen bij bepaalde aspecten wordt aangemoedigd en ontmoedigd. Tevens zijn er voorwaarden te stellen aan het huidige aanbod. Er is een opkomst in het aanbod en het zal in de toekomst blijven groeien. Vervolgonderzoek zal in kaart moeten brengen of de voorwaarden, gesteld door professionals, terug te zien zijn in het huidige sportaanbod.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De visie van academische professionals op georganiseerd sport- en beweegaanbod voor kinderen onder de zes jaar

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marlien Bakker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kinderen
pedagogiek
scripties
sportaanbod
sportbeoefening