Visie & Beleidsplein

'Wij hebben gewonnen!'

nationalisme en de Olympische Spelen van Amsterdam 1928

Jonge, K. de (2014). 'Wij hebben gewonnen!': nationalisme en de Olympische Spelen van Amsterdam 1928. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

In dit onderzoek is gekeken naar uitingen van nationalisme tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam en de jaren die daaraan voorafgingen. Door zowel een kwalitatieve en kwantitatieve analyse uit te voeren is er geprobeerd een breed beeld te schetsen over uitingen van nationalisme in de landelijke dagbladen en het propagandablad De Olympiade. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het halen van de Olympische Spelen naar Nederland niet een nationalistisch doel had, maar voortkwam uit een individueel doel. Onder leiding van Baron Van Tuyll van Serooskerken zijn de Olympische Spelen naar Nederland gehaald om zo de lichamelijke opvoeding in Nederland op de kaart te zetten. Om te zorgen dat de Olympische Spelen een succes werden en om deze te financieren, werd er een beroep gedaan op de Nederlandse bevolking. Hierbij werd nationalisme ingezet als instrument door een klein gezelschap uit de bovenlaag (top down) via de geschreven media en in het bijzonder het propagandablad De Olympiade. De minderheid van de artikelen in de landelijke dagbladen bevatten echter nationalistische uitingen en of waren nationalistisch van aard. Dit zou kunnen worden verklaard door de neutrale houding van Nederland in het Interbellum in navolging van WOI. 

Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam,

Download(s)

'Wij hebben gewonnen!' : nationalisme en de Olympische Spelen van Amsterdam 1928

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kristin de Jonge

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympische Spelen
media
nationaliteit
scripties
sportgeschiedenis