Visie & Beleidsplein

De bijdrage van sport in teamverband aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters in de beleving van ouders

Feddes, E., Meerman, R.E., Rauwenhoff, M., & Wassink, M. (2012). De bijdrage van sport in teamverband aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters in de beleving van ouders. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Er is recentelijk veel onderzoek gedaan naar het effect van sport op de gezondheid van kinderen. Weinig is echter bekend over het effect van sport, en dan met name sport in teamverband, op de sociaal-emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Het doel van het huidige onderzoek is om de effecten van sport in teamverband op de sociaal-emotionele ontwikkeling bij peuters in kaart te brengen. Het betreft een explorerend kwantitatieve onderzoeksmethode met een niet-experimenteel onderzoekskarakter. Er vindt een eenmalig meetmoment plaats, waarbij ouders van kinderen die op peutervoetbal zitten een gestructureerde vragenlijst voorgelegd krijgen. In deze vragenlijst wordt naar hun beleving over het effect van peutervoetbal op de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind gevraagd. Er blijkt geen significante samenhang te zijn tussen het aantal maanden dat een kind op peutervoetbal zit en de mate van bijdrage van peutervoetbal die ouders ervaren op de sociaal-emotionele ontwikkeling bij hun kinderen. Ondanks de niet-significante uitkomsten blijken ouders bij een kleine kwalitatieve vragenlijst toch aan te geven dat zij het idee hebben dat peutervoetbal een positief effect heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kinderen. Meer grootschalig onderzoek is nodig om de effecten van peutervoetbal in kaart te brengen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De bijdrage van sport in teamverband aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters in de beleving van ouders

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

E. Feddes
R.E. Meerman
M. Rauwenhoff
M. Wassink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke ontwikkeling
pedagogiek
peuters
scripties
voetbal