Visie & Beleidsplein

Mestreech beweeg

een procesonderzoek naar de tweede peiler gericht op sportstimulering van de sportnota 2004-2012 'ondernemend en grensverleggend'

Salden, E.A.I. (2009). Mestreech beweeg: een procesonderzoek naar de tweede peiler gericht op sportstimulering van de sportnota 2004-2012 'ondernemend en grensverleggend'. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De volgende onderzoeksvraag is leidend in dit onderzoek: Hoe heeft de implementatie van het beleid van het in de Maastrichtse sportnota gesteld speerpunt ‘stimuleren van sociale participatie in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder door sport en bewegen’ plaatsgevonden? Deze hoofdvraag wordt in deze scriptie vervolgens aan de hand van een viertal deelvragen beantwoord. Concluderend is gebleken dat de beleidsimplementatie van het Maastrichtse sportbeleid niet zozeer een coherent en continu proces is, maar in plaats daarvan gefragmenteerd en onderbroken. 

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Mestreech beweeg : een procesonderzoek naar de tweede peiler gericht op sportstimulering van de sportnota 2004-2012 'ondernemend en grensverleggend'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Esther Salden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
gemeentelijk beleid
lokaal beleid
scripties
sportbeleid
sportstimulering