Visie & Beleidsplein

Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief

het organiseren van maatschappelijke voorzieningen in het landelijk gebied ten tijde van demografische krimp

een vergelijkende casestudy in West-Brabant

Kuiken, J.M. (2012). Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief: het organiseren van maatschappelijke voorzieningen in het landelijk gebied ten tijde van demografische krimp, een vergelijkende casestudy in West-Brabant. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het demografisch perspectief van de regio West-Brabant is aan het veranderen. De regio is, net zoals andere regio's in Nederland, gedwongen na te denken op welke manier er met bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening moet worden omgegaan. Maatschappelijke voorzieningen bestaan uit sport, cultuur, zorg en onderwijsvoorzieningen. Deze voorzieningen worden binnen het accommodatiebeleid van een gemeente georganiseerd. Ze worden beĆÆnvloed door de demografische veranderingen. Het doel van dit onderzoek is dan ook inzichtelijk te maken welke keuzes een gemeente in een krimpende context kan maken ten aanzien van haar accommodatiebeleid en maatschappelijke voorzieningen. In het onderzoek staat de overgang van groeigerichte planning naar krimpgerichte planning centraal. Vanuit een viertal beleidsstrategieĆ«n wordt gekeken op welke manier de gemeenten met de maatschappelijke voorzieningen in het huidig handelen omgaan en welke keuzes er voor de toekomst gemaakt kunnen worden.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief : het organiseren van maatschappelijke voorzieningen in het landelijk gebied ten tijde van demografische krimp : een vergelijkende casestudy in West-Brabant

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anneke Kuiken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
gemeentelijk beleid
gemeenten
krimpgebieden
lokaal beleid
ontgroening
recreatieve voorzieningen
scripties
sportaccommodaties
vergrijzing