Visie & Beleidsplein

De Wajonger tussen de doelen

een onderzoek naar plan en praktijk van een beleidsinterventie met sport gericht op arbeidsparticipatie van jonggehandicapten

Savenije, T. (2012). De Wajonger tussen de doelen: een onderzoek naar plan en praktijk van een beleidsinterventie met sport gericht op arbeidsparticipatie van jonggehandicapten. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Wajongers blijken maar weinig te werken. Daarnaast is de groep jonggehandicapten het afgelopen decennium fors toegenomen. Ingrijpen is nodig om de maatschappelijke kosten in toom te houden. Recent is een interventie opgezet die door middel van voetbal en het netwerk van de voetbalclub, jonggehandicapten (Wajongers) naar werk wenst te bemiddelen: de Dutch Career Cup. De doelstelling is om tachtig procent van de deelnemers binnen een jaar aan werk te helpen. Dit onderzoek biedt inzicht in plan en praktijk van deze beleidsinterventie waarin de sport (voetbalclubs en Stichting Life Goals) en re-integratiesector (UWV en USG Restart) samen komen. Betekenisgeving van betrokkenen – de ervaringsdeskundigen – en hun handelen staan centraal. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Welke betekenissen geven betrokken actoren aan het plan Dutch Career Cup en hoe zijn deze betekenissen van invloed op de praktijk?

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De Wajonger tussen de doelen : een onderzoek naar plan en praktijk van een beleidsinterventie met sport gericht op arbeidsparticipatie van jonggehandicapten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tim Savenije

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
interventies
jeugd
jongeren
mensen met een beperking
participatie
scripties
voetbal