Visie & Beleidsplein

Gouden sport mannen en hun effect op reclame

celebrity sport endorsement

Beelen, E. (2014). Gouden sport mannen en hun effect op reclame: celebrity sport endorsement. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In deze thesis wordt onderzocht welk effect het inzetten van een nationale versus een internationale celebrity sport endorser heeft op de koopintentie en de productattitude van de consument. Tevens werd onderzocht of de leeftijd van de consument een modererende rol speelt bij een mogelijk effect. Om hier inzicht in te krijgen is een experiment uitgevoerd onder 154 proefpersonen. Voor dit experiment is manipulatiemateriaal ontwikkeld. Daarbij is gekozen voor Pieter van den Hoogenband als nationale sport endorser, en Michael Phelps als internationale sport endorser. Uit deze studie is gebleken dat alle hypotheses die werden opgesteld kunnen worden verworpen. Zo is er geen aantoonbaar significant verschil in de attitude ten opzichte van het product bij proefpersonen die Pieter van den Hoogenband hadden gezien of proefpersonen die Michael Phelps hadden gezien. Ook voor de koopintentie van de proefpersonen is geen significant verschil waargenomen tussen de beide endorsers. Verder bleek dat de leeftijd van de consumenten geen invloed had op het effect dat al dan niet door de endorsers werd veroorzaakt. 

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Gouden sport mannen en hun effect op reclame : celebrity sport endorsement

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Elise Beelen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

attitude
communicatie
scripties
topsporters