Visie & Beleidsplein

App you go!

een onderzoek naar de invloed van mobiele applicaties (apps) op de zelfeffectiviteit en de motivatie om te gaan en blijven sporten en bewegen

Steensel, M. van (2014). App you go!: een onderzoek naar de invloed van mobiele applicaties (apps) op de zelfeffectiviteit en de motivatie om te gaan en blijven sporten en bewegen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In een online experiment, uitgevoerd onder 134 Nederlanders, is onderzocht wat de invloed is van het type app op zelfeffectiviteit en sportmotivatie. Het doel van het onderzoek was om inzicht te generen in het stimuleren van sport en bewegen via mobiele apps. Het type app maakte onderscheid in het type boodschap, informatief of persuasief, en het type endorser, bekend of onbekend persoon. Uit de resultaten kwam naar voren dat uitsluitend het type boodschap invloed uitoefende op zelfeffectiviteit en vervolgens op sportmotivatie. Het type endorser bleek geen significante invloed uit te oefenen op zelfeffectiviteit en sportmotivatie, evenals de interactie tussen type boodschap en type endorser. Dit onderzoek heeft een eerste stap gezet in een onderzoeksgebied dat nog weinig is onderzocht. Verder biedt het onderzoek mogelijkheden voor vervolgonderzoek.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

App you go! : een onderzoek naar de invloed van mobiele applicaties (apps) op de zelfeffectiviteit en de motivatie om te gaan en blijven sporten en bewegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mattie van Steensel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
communicatie
motivatie
scripties
sportapps
sportstimulering