Visie & Beleidsplein

Voetbal - meer dan sport alleen

een onderzoek naar de functie van sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam

Haan, N. de (2013). Voetbal - meer dan sport alleen: een onderzoek naar de functie van sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre werkt sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam? Om tot een antwoord op deze onderzoeksvraag te komen, zijn de volgende deelvragen opgesteld:

  • Wat zijn de achtergrondkenmerken van de spelers in het gemengde team?;
  • Is er voornamelijk sprake van bonding binnen groepen of is er ook sprake van bridging tussen de verschillende sociale groepen binnen het team?;
  • Hoe denken hoog- en laagopgeleiden binnen het team over elkaar?;
  • Hoe denken de leden van het gemengde team over opleidingsverschillen, en hoe verschilt dit van de beeldvorming van een homogeen team?

De resultaten worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Voetbal - meer dan sport alleen : een onderzoek naar de functie van sport als bruggenbouwer tussen hoog- en laagopgeleiden binnen een gemengd voetbalteam in Amsterdam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nickey de Haan

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

scripties
sociale cohesie
sociologie
sportsociologie
sportverenigingen
teams
teamsporten
voetbal