Visie & Beleidsplein

Het gaat om winst boeken!

een onderzoek naar de verandering die trainers/coaches ondergaan door het volgen van een opleiding en welke betekenissen ze hieraan geven

Hekker, R. (2011). Het gaat om winst boeken!: een onderzoek naar de verandering die trainers/coaches ondergaan door het volgen van een opleiding en welke betekenissen ze hieraan geven. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Op welke manier zijn trainers/coaches (naar eigen opvatting) door het afronden van een sportplusopleiding veranderd in de sportpraktijk en welke betekenissen geven trainers/coaches aan deze verandering en de competenties die aan bod zijn gekomen tijdens de opleiding? Om deze vraag goed te beantwoorden is gekozen voor een kwalitatief onderzoek met een interpretatieve benadering met dialogische invloeden. Naast een documentanalyse van de twee onderzochte opleidingen, 'Winnen in en door Sport' (KNVB) en 'Docent weerbaarheid en agressieregulatie' (KNKF), zijn er tien observaties uitgevoerd en twaalf semi-gestructureerde interviews gehouden met trainers/coaches die één van de twee sportplusopleidingen hebben afgerond. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat dat trainers/coaches veranderen door het volgen van een sportplusopleiding. Ze worden zich bewust van de rol die ze kunnen spelen en kunnen concreet aangeven wat ze na de opleiding anders zijn gaan doen tijdens trainingen en wedstrijden. Ze zien dit als een positieve verandering en zien de opleiding als een positieve ervaring. De persoonlijke context speelt echter wel een rol. Als trainer/coach moet je beschikken over bepaalde kenmerken om de 'tools' en competenties uit de sportplusopleiding op een goede manier toe te passen in de praktijk.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Het gaat om winst boeken! : een onderzoek naar de verandering die trainers/coaches ondergaan door het volgen van een opleiding en welke betekenissen ze hieraan geven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ruud Hekker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

coaching
gedragsverandering
kader
scripties
sportkader
sportopleidingen
trainers
vitale sportaanbieders