Visie & Beleidsplein

Samen sterker?

een case study naar de waarde van multifunctionele samenwerking in de sport binnen de context van Plangebied Sportstad Heerenveen

Zwieten, E.R. van (2011). Samen sterker?: een case study naar de waarde van multifunctionele samenwerking in de sport binnen de context van Plangebied Sportstad Heerenveen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

'Samen sterker?' richt zich op de vraag wat de opkomst van multifunctionele samenwerkingsverbanden in de sport betekent. Wat is de waarde van deze organisatievorm? Welke maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen liggen eraan ten grondslag? Welke processen zijn van invloed op samenwerking? Samenwerking blijkt complexer dan het in eerste instantie lijkt. Een meerwaarde komt niet automatisch tot stand en partijen vanuit verschillende achtergronden maken gezamenlijke betekenisgeving lastig. De trend van een ondernemende overheid in de sport (publiekprivate samenwerking) is van invloed op de verhoudingen tussen overheid, markt en burger. Dit zet de positie van de burger of civil society onder druk en roept de vraag of je samen wel zo gemakkelijk sterker staat, of dat verwijdering juist op de loer ligt.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Samen sterker? : een case study naar de waarde van multifunctionele samenwerking in de sport binnen de context van Plangebied Sportstad Heerenveen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Elise van Zwieten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

overheid
samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
sport (algemeen)
sportbeleid
sportmanagement