Visie & Beleidsplein

De vmbo leerling aan de macht

over de betekenisgeving van vmbo leerlingen aan de toeleiding richting het structurele sportaanbod in de gemeente Utrecht

Lith, B.J. van (2011). De vmbo leerling aan de macht: over de betekenisgeving van vmbo leerlingen aan de toeleiding richting het structurele sportaanbod in de gemeente Utrecht. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Deze studie tracht de betekenissen van vmbo leerlingen te achterhalen die zij geven aan toeleiding richting het structurele sportaanbod. De vraag is in hoeverre het voor de lokale overheid waardevol is om de betekenissen van doelgroepen te kennen, bij het maken van doelgroepspecifiek beleid. Om tot een antwoord te komen op deze vragen zijn er verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Gedurende een periode van vijf maanden is er participerend geobserveerd bij een sportstimuleringsproject georganiseerd op een vmbo instelling binnen de Gemeente Utrecht. Vervolgens zijn er diepte-interviews afgenomen bij een aantal van deze leerlingen, daarnaast zijn er (sport)beleidsdocumenten geanalyseerd en zijn verschillende wetenschappelijke literatuurbronnen gebruikt, om de resultaten uiteindelijk in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context te kunnen plaatsen. De empirische bevindingen zijn geanalyseerd aan de hand van het arenamodel van Verweel (1987) en de organisatiecultuurtheorie van Martin (2002) en gestructureerd aan de hand van de begrippen: context, betekenisgeving en macht. De resultaten worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

De vmbo leerling aan de macht : over de betekenisgeving van vmbo leerlingen aan de toeleiding richting het structurele sportaanbod in de gemeente Utrecht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bram van Lith

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
leerlingen
scripties
sportaanbod
sportstimulering
vmbo