Visie & Beleidsplein

"De vitale sportvereniging"

een eerste stap in de ontwikkeling van het begrip "vitale sportvereniging" en een eerste aanzet tot de mogelijkheden om sportverenigingen vitaler te maken

Bruijn, G.P.L. de, & Wit, J. de (2010). "De vitale sportvereniging": een eerste stap in de ontwikkeling van het begrip "vitale sportvereniging" en een eerste aanzet tot de mogelijkheden om sportverenigingen vitaler te maken. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenis geven vertegenwoordigers van de VSU en de Utrechtse sportverenigingen aan het begrip 'vitale sportvereniging'? Een vitale sportvereniging moet volgens de respondenten uit het onderzoek een aantal basiselementen bevatten. Er moet sprake zijn van een gezonde financiële situatie, een goed vrijwilligersbeleid, voldoende en competent kader, een goede ledenopbouw en een duidelijke visie en missie. Daarnaast geven de vertegenwoordigers van de sportverenigingen aan dat zij sfeer en betrokkenheid als een zeer belangrijk element beschouwen. Hierbij moet worden aangemerkt dat niet alle respondenten alle elementen noemen, maar dat zij vaak op specifieke elementen de nadruk leggen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

"De vitale sportvereniging" : een eerste stap in de ontwikkeling van het begrip "vitale sportvereniging" en een eerste aanzet tot de mogelijkheden om sportverenigingen vitaler te maken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gijs de Bruijn
Jacqueline de Wit

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

scripties
sportverenigingen
vitale sportaanbieders