Visie & Beleidsplein

Special heroes evaluatie 2009/2012

Mannen, E., & Dijkhuis, T. (2013). Special heroes evaluatie 2009/2012.

De afgelopen vier jaar is het programma Special Heroes uitgegroeid tot een landelijk en breed gedragen sportstimuleringsprogramma voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs, clusters 1, 2, 3 en 4. Hoog tijd om de balans op te maken: wat gaat goed, waar gaan we mee door en wat kan beter. Daarbij blijven we onverminderd streven naar een meer vanzelfsprekende integratie van leerlingen uit het speciaal onderwijs binnen de sportverenigingen.

Special Heroes is vooral succesvol dankzij de ondersteuning van het Ministerie van VWS en de bijdragen van provincies, fondsen, gemeenten, scholen, ouders, bonden en sportverenigingen. De specifieke effecten en resultaten van Special Heroes, zowel bij leerlingen als op organisatieniveau, zijn beschreven in deze evaluatie van de periode 2009 - 2012.

We staan nu op het punt een volgende fase in te gaan. Het verduurzamen en borgen van het succes op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau binnen de driehoek onderwijs, sport en overheid heeft de hoogste prioriteit. Gezamenlijk is en blijft het belangrijk te werken aan oplossingen voor de grootste knelpunten: vervoer, sportaanbod op maat en professionele ondersteuning, bijvoorbeeld door combinatiefunctionarissen.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Erna Mannen
Talje Dijkhuis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

autisme
evaluatie
jongeren
kinderen
mensen met een chronische ziekte
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een meervoudige beperking
mensen met een visuele beperking
speciaal onderwijs
voortgezet onderwijs