Visie & Beleidsplein

Sport voor cohesie, maar levert het ook iets op?

het effect van sportinvesteringen in de openbare ruimte op het ontstaan en versterken van contacten in de buurt

Jongbloed, C.W. (2010). Sport voor cohesie, maar levert het ook iets op?: het effect van sportinvesteringen in de openbare ruimte op het ontstaan en versterken van contacten in de buurt. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre dragen sportinvesteringen in de openbare ruimte in een (arme) buurt bij aan het ontstaan en het versterken van sociale contacten en de sociale cohesie tussen de bewoners van die buurt? Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat bij het doen van sportinvesteringen in de openbare ruimte (in de vorm van een Cruyff Court) niet de gewenste doelen worden bereikt. Doordat de ligging ongunstig is en het sportveld worden gedomineerd door bepaalde groepen jongeren, worden de velden niet als openbaar toegankelijk gezien door alle buurtbewoners. Veel van de buurtbewoners voelen zich er niet welkom en maken er daardoor geen gebruik van. Gevolg is dat de sportvelden weinig effect hebben op de contacten van de buurtbewoners. De mensen komen niet bij het veld en komen zo ook niet in contact met andere buurtbewoners. De doelstelling waarmee de Cruyff Courts worden aangelegd, het in contact brengen van de verschillende doel- en bevolkingsgroepen, wordt op basis van dit onderzoek niet bereikt. Geconcludeerd kan worden dat de sportinvestering geen effect heeft op het ontstaan of versterken van de contacten, simpelweg doordat de buurtbewoners nooit bij het veld komen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Sport voor cohesie, maar levert het ook iets op? : het effect van sportinvesteringen in de openbare ruimte op het ontstaan en versterken van contacten in de buurt

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Catharina Wilhelmina Jongbloed

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Cruyff Courts
achterstandsbuurten
buurten
openbare ruimte
scripties
sociale cohesie
sportsociologie
wijken