Visie & Beleidsplein

‘Tob’ of ‘Top’ club?

een kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van amateur voetbalverenigingen en de rol van professionalisering daarin

Veen, W. van der (2015). ‘Tob’ of ‘Top’ club?: een kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van amateur voetbalverenigingen en de rol van professionalisering daarin. Drachten:

Scriptie in het kader van Masteropleiding aan de Faculteit economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoeksvraag is: wat zijn belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van de effectiviteit van een amateur voetbalvereniging en welke invloed heeft professionalisering op deze factoren.

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, worden de volgende deelvragen onderzocht:

  • Welke factoren hebben mogelijk invloed op de effectiviteit van een amateur voetbalvereniging?
  •  Waarom hebben deze factoren invloed op de effectiviteit van een amateur voetbalvereniging?
  • Hoe groot is het relatieve belang van deze factoren op de effectiviteit van een amateur voetbalvereniging?
  • Hoe vindt professionalisering bij amateur voetbalverenigingen plaats?
  • Welke invloed heeft professionalisering op belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van effectiviteit?

Naast deze deelvragen is een literatuuronderzoek gedaan naar de begrippen ‘effectiviteit’ en ‘professionalisering’ binnen een vrijwilligersorganisatie.

Uitgever(s):

Download(s)

Tob’ of ‘Top’ club?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wiebe van der Veen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

professionalisering
sportverenigingen
voetbal