Visie & Beleidsplein

Scoren met een één-tweetje

een onderzoek naar professionalisering in de context van allianties en samenwerkingsverbanden in de sport

Bodt, M., & Notté, R. (2009). Scoren met een één-tweetje: een onderzoek naar professionalisering in de context van allianties en samenwerkingsverbanden in de sport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Voor deze scriptie is een kwalitatief onderzoek gedaan in opdracht van het NOC*NSF en namens de Universiteit Utrecht. Het onderzoek poogt inzichten te geven in de betekenissen van betrokkenen in het proces van professionalisering in de sport in een context van allianties en samenwerkingsverbanden. Op basis hiervan worden conclusies getrokken die een leidraad zijn voor vervolgonderzoek naar het thema professionalisering in de sport door het NOC*NSF.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Scoren met een één-tweetje : een onderzoek naar professionalisering in de context van allianties en samenwerkingsverbanden in de sport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Michiel Bodt
Raoul Notté

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
kwaliteit
professionalisering
samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties