Visie & Beleidsplein

Negotiated order in het Nederlandse topvolleybal?

een onderzoek naar de betekenissen die verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond toekennen aan de organisatie van de A- en B-league volleybal

Klugt, W.Y.J. van der (2010). Negotiated order in het Nederlandse topvolleybal?: een onderzoek naar de betekenissen die verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond toekennen aan de organisatie van de A- en B-league volleybal. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen welke betekenissen verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond (hierna: Nevobo) geven aan de organisatie van de A- en B-league volleybal, om daarna aanbevelingen te kunnen doen aan de Nevobo. Hiervoor zijn veertien personen geïnterviewd, waaronder acht bestuurders van A- en Dela-league verenigingen en stichtingen, vier bestuurders van B-league verenigingen en stichtingen en twee medewerkers van de Nevobo. Uit analyse van de diepte-interviews is gebleken dat deze betekenissen niet eenduidig te noemen zijn en dat er veel fundamentele verschillen bestaan tussen de verenigingen. Op onder andere formele organisatie, accommodatie en financiën verschillen verenigingen fundamenteel. Kijkend naar de betekenissen die worden toegekend aan het beleid wat de Nevobo voor de toekomst voor ogen heeft, bestaat ook geen eenduidigheid. De verenigingsbestuurders zijn het erover eens dat er een aantal problemen bestaan in het volleybal en dat er in de toekomst aan gewerkt moet worden om deze problemen op te lossen.De Nevobo ziet een uitbreiding van de regelgeving voor deelname van de A- en B-league als een van de maatregelen, een aantal bestuurders staan hiervoor open als dit maar niet ten koste van de verenigingen gaat. Opvallend is dat de verenigingen veel vanuit hun eigen standpunt de zaken benaderen, terwijl het beleid van de Nevobo meer gericht is op het collectief.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Negotiated order in het Nederlandse topvolleybal? : een onderzoek naar de betekenissen die verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond toekennen aan de organisatie van de A- en B-league volleybal

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wouter van der Klugt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
scripties
sportbonden
sportverenigingen
topsport
volleybal
wedstrijdsport
werknemers