Visie & Beleidsplein

Samenwerking: maatwerk in alle opzichten

een onderzoek naar de betekenisverlening van betrokken actoren aan samenwerking op sportieve omgevingen in Venlo

Vercoulen, R. (2010). Samenwerking: maatwerk in alle opzichten: een onderzoek naar de betekenisverlening van betrokken actoren aan samenwerking op sportieve omgevingen in Venlo. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de betekenisverlening van betrokken actoren aan samenwerking op sportieve omgevingen in Venlo, teneinde de gevolgen hiervan weer te geven voor de ontwikkeling van de sportieve omgevingen, de te volgen weg te bepalen en beleid, waar nodig, aan te passen. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het perspectief van publiek-private samenwerkingsverbanden. Met dit onderzoek is de vrijwillige organisatie toegevoegd aan de publieke en private organisaties en is de combinatie van deze drie verschillende sectoren onderzocht

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Samenwerking: maatwerk in alle opzichten : een onderzoek naar de betekenisverlening van betrokken actoren aan samenwerking op sportieve omgevingen in Venlo

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Renée Vercoulen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
lokaal beleid
privatisering
publiek-private samenwerking
samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
sportbeleid