Visie & Beleidsplein

Measuring physical fitness in persons with severe or profound intellectual and multiple disabilities

Waninge, A. Measuring physical fitness in persons with severe or profound intellectual and multiple disabilities. Amersfoort: Drukkerij Wilco.

Het doel van dit proefschrift is het bepalen van de uitvoerbaarheid, de validiteit en de betrouwbaarheid van fitheidtesten bij mensen met ZEVB en ZEMB. De volgende zeven hoofdonderzoeksvragen zijn opgesteld:

  1. Zijn metingen om de lichaamsverhoudingen te bepalen bij mensen met ZEVB uitvoerbaar en betrouwbaar?
  2. Is de tailleomvang in liggende positie valide en betrouwbaar te meten bij mensen met ZEMB? 
  3. Is het meten van uithoudingsvermogen met twee verschillende wandeltesten bij mensen met ZEVB uitvoerbaar en betrouwbaar
  4. Is een aangepaste wandeltest op de loopband bij mensen met ZEVB uitvoerbaar, valide en betrouwbaar?
  5. Is een aangepaste balansschaal bij mensen met ZEVB uitvoerbaar en betrouwbaar
  6. Zijn twee testen om de spierspanning te meten uitvoerbaar en betrouwbaar bij mensen met ZEMB?
  7. Zijn mensen met ZEMB voldoende fysiek actief op basis van hartslagpatronen vergeleken met de norm van de American College of Sports Medicine; kan de mate van fysieke activiteit betrouwbaar bepaald worden met hartslagmeting; zijn de hartslagpatronen te classificeren en beïnvloedende factoren op de hartslaghoogte te vinden?

Uitgever(s): Drukkerij Wilco,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Aly Waninge

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

mensen met een verstandelijke beperking
mensen met een visuele beperking
proefschriften