Visie & Beleidsplein

Rapport beleidsanalyse lokale overheden

(2014). Rapport beleidsanalyse lokale overheden. Stichting Onbeperkt Sportief.

Dit rapport is een onderzoek naar het gemeentelijk beleid van gehandicaptensport. De deelname en de aandacht voor gehandicaptensport groeit, maar blijft nog altijd achter ten opzichte van de reguliere sport. 

Stichting Onbeperkt Sportief constateerde echter dat er nog onvoldoende zicht was op het beleid dat elke gemeente voert op gebied van gehandicaptensport.

Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief,

Download(s)

Rapport beleidsanalyse lokale overheden

Download PDF

Bijlage 1 Rapport beleidsanalyse

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
mensen met een beperking
onderzoeken