Visie & Beleidsplein

Kom op, je kan het!

kan tailoring helpen om Nederlandse volwassenen meer te laten sporten?

Heide, I. van der (2016). Kom op, je kan het!: kan tailoring helpen om Nederlandse volwassenen meer te laten sporten?. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van getailorde berichten op de motivatie van Nederlandse volwassenen om te gaan sporten. Het onderzoek is uitgevoerd middels een experiment onder Nederlandse volwassenen tussen 18 en 55 jaar. Er zijn 294 participanten onderzocht met een 1-factorieel between-subjects design, van wie 152 participanten werden toegewezen aan de experimentele conditie, die inhield dat ze een getailord bericht ontvingen, en 142 aan de controleconditie, waarbij de berichten niet getailord waren. Om het effect van de manipulatie en de verschillen tussen de condities te meten, werd gebruikgemaakt van de Sport Motivation Scale (Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere & Blais, 1995). De verwachting was dat een getailorde boodschap de motivatie bij Nederlandse volwassenen meer verhoogt dan een niet getailorde boodschap. In de analyse is gecontroleerd op leeftijd en opleiding. Deze twee variabelen bleken geen invloed te hebben op de uitkomst. De resultaten bleken de verwachting te bevestigen. De hypotheses zijn aangenomen en hiermee kan geconcludeerd worden dat tailoring een geschikte manier is om bij Nederlandse volwassenen de motivatie om te sporten te verhogen. 

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Kom op, je kan het! : kan tailoring helpen om Nederlandse volwassenen meer te laten sporten?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Isabelle van der Heide

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
media
motivatie
scripties
sportbeoefening
sportstimulering
volwassenen