Visie & Beleidsplein

The power of charity sport events

hoe attitudes ten opzichte van goede doelen worden beïnvloed door het inzetten van sportevenementen

Soest, L. van (2016). The power of charity sport events: hoe attitudes ten opzichte van goede doelen worden beïnvloed door het inzetten van sportevenementen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Goede doelen hebben tegenwoordig te maken met vele uitdagingen in het werven van fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Sportevenementen bieden goede doelen een goede mogelijkheid om geld in te zamelen, omdat Nederlanders zich steeds minder vaak voor langere tijd aan een goed doel willen verbinden maar wel bereid zijn geld te geven bij bijvoorbeeld een sponsorloop. Het inzetten van Charity Sport Events (CSE), sportevenementen georganiseerd door goede doelen, is daarom een fondsenwervingsinstrument dat steeds populairder wordt onder goede doelen. Attitudes spelen een rol in het al dan niet doneren aan een goed doel. Het doel van deze studie was onderzoeken in hoeverre de attitude ten opzichte van een goed doel afhankelijk is van het inzetten van een CSE of een collecte voor de fondsenwerving. Daarnaast is er gekeken welke invloed de mate van eigen sportiviteit van de donateur heeft op de attitude ten opzichte van het goede doel als er een CSE is ingezet. De resultaten suggereren dat er geen significant verschil is in de attitude ten opzichte van het goede doel tussen het inzetten van een CSE of een collecte. Het maakt dus voor de attitude ten opzichte van een goed doel niet uit of er een CSE of een collecte wordt georganiseerd om fondsen te werven. Uit de resultaten blijkt ook dat er geen significant interactie effect is van de mate van eigen sportiviteit van de donateur op de attitude ten opzichte van het goede doel. De sportiviteit van de donateur heeft dus geen effect op de attitude en het maakt hier niet uit of er een CSE of collecte is georganiseerd.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

The power of charity sport events : hoe attitudes ten opzichte van goede doelen worden beïnvloed door het inzetten van sportevenementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lisanne van Soest

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

attitude
fondsen
fondsenwerving
scripties
sportevenementen