Visie & Beleidsplein

Een eerste kennismaking met sport

kwalitatief onderzoek naar de door ouders ervaren (pedagogische) kwaliteit met betrekking tot beweeg- en sportactiviteiten voor peuters en kleuters

Verburg, J.C. (2016). Een eerste kennismaking met sport: kwalitatief onderzoek naar de door ouders ervaren (pedagogische) kwaliteit met betrekking tot beweeg- en sportactiviteiten voor peuters en kleuters. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Er lijken tegenwoordig steeds meer initiatieven te zijn om beweeg- en sportactiviteiten te organiseren voor peuters en kleuters. De participatie van deze jonge kinderen in sport is echter niet zonder zorgen. Men moet stil staan bij de kwetsbaarheid en sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. De algemene doelstelling van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in de door ouders ervaren (pedagogische) kwaliteit omtrent beweeg- en sportactiviteiten voor peuters en kleuters in de agglomeratie Utrecht. Twintig ouders zijn geïnterviewd over hun perceptie op aantrekkelijk spel, een veilige omgeving, leren en kunnen, zelfstandigheid en betrokkenheid. Uit de resultaten blijkt dat ouders tevreden zijn over de beweeg- en sportactiviteiten. De activiteiten zijn leuk voor de kinderen, er is een veilige omgeving met betrokken begeleiders en kinderen groeien motorisch, in zelfvertrouwen en in zelfstandigheid. Echter, volgens ouders missen vijfjarigen soms wat uitdaging. Aanbevolen wordt om een extra groep te maken voor kinderen die meer uitdaging willen. Daarnaast wordt aanbevolen om kinderen zelf oefeningen te laten organiseren. Ten slotte wordt aanbevolen dat er voldoende begeleiding is tijdens de lessen.           

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Een eerste kennismaking met sport : kwalitatief onderzoek naar de door ouders ervaren (pedagogische) kwaliteit met betrekking tot beweeg- en sportactiviteiten voor peuters en kleuters

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jessie Verburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kleuters
opvoeding
ouders
pedagogiek
peuters
scripties
sportaanbod