Visie & Beleidsplein

De rol van actie- vs. toestand-oriëntatie in de relatie tussen stress en prestatie en stress en welzijn bij jongvolwassen korfballers

Boogaard, A. (2015). De rol van actie- vs. toestand-oriëntatie in de relatie tussen stress en prestatie en stress en welzijn bij jongvolwassen korfballers. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Binnen dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen stress en prestatie en de relatie tussen stress en welzijn. De invloed van de oriëntatie (actie- vs. toestand-oriëntatie) als moderator variabele werd hierbij bekeken. De deelnemers waren 68 korfballers tussen de 18 en 25 jaar (M=21,69, SD=2.60), (n=34) mannen en (n=34) vrouwen. Tijdens het zaalseizoen kwamen zij uit in de (reserve) Korfbal League, (reserve) hoofdklasse, overgangsklasse of A-jeugd hoofdklasse. Stress (life stress scale en eigen vragenlijst), oriëntatie (ACS-90), welzijn (WHO-5) en prestatie (eigen vragenlijst) tijdens het zaalseizoen 2013-2014 werden gemeten. 12 regressieanalyses en 12 multipele regressieanalyses werden uitgevoerd, met stress, stress binnen de sport en stress buiten de sport als onafhankelijke variabelen en prestatie, individuele prestatie, teamprestatie en welzijn als afhankelijke variabelen. De resultaten lieten 8 significante regressies zien. Bij de multipele regressieanalyse bleek alleen een interactie bij de relatie tussen stress buiten de sport en welzijn. Mensen met een actie-oriëntatie bleken tegen de verwachting in een grotere afname in welzijn te vertonen wanneer de stress buiten de sport toenam ten opzichte van mensen met een toestand-oriëntatie. Verder waren alle modellen niet significant.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

De rol van actie- vs. toestand-oriëntatie in de relatie tussen stress en prestatie en stress en welzijn bij jongvolwassen korfballers

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Antoine Boogaard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adolescenten
korfbal
prestatie
scripties
sportpsychologie
stress
welzijn