Visie & Beleidsplein

Ambush marketing regelgeving uit balans

een oproep tot een evenwichtige belangenafweging

Groote, N. de (2013). Ambush marketing regelgeving uit balans: een oproep tot een evenwichtige belangenafweging. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Ambush marketing is een opkomende marketing techniek waarbij een partij die geen officieel sponsor is, de aandacht wegtrekt bij de officiële sponsor, door een vaak opvallende marketingactie tijdens een groot evenement. Denk bijvoorbeeld aan de Bavaria Babes tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika. In Nederland bestaat er geen specifieke ambush marketing regelgeving. Wel hebben veel huidige regels betrekking op ambush marketing. Van die regels wordt echter op zeer onevenwichtige wijze gebruikgemaakt ten voordele van kapitaalkrachtige organisatoren van (sport)evenementen en hun officiële sponsoren. Daarmee wordt het overige adverteerders zeer moeilijk gemaakt om een originele ambush marketing actie uit te voeren. In sommige landen waar grote sportevenementen gehouden werden (en worden) is zelfs zeer strenge gelegenheidswetgeving opgesteld die een vrijwel concurrentievrij speelveld bieden voor organisatoren en officiële sponsoren van sportevenementen. Dat is buitenproportioneel en daarmee uit balans. Regelgeving rondom ambush marketing zou namelijk een evenwichtige belangenafweging moeten waarborgen waarbij met alle belangen van belanghebbende rekening gehouden dient te worden.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Ambush marketing regelgeving uit balans : een oproep tot een evenwichtige belangenafweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nina de Groote

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

marketing
scripties
sponsoring
sportevenementen
topsportevenementen
wet- en regelgeving