Visie & Beleidsplein

Het gebruik van mobiele sport apps

in relatie tot het concept self-monitoring over de fasen van gedragsverandering en gewoonte

Hooff, R. van (2013). Het gebruik van mobiele sport apps: in relatie tot het concept self-monitoring over de fasen van gedragsverandering en gewoonte. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In Nederland zijn er in de huidige samenleving veel mensen die met overgewicht kampen. Vanwege de vele negatieve consequenties is het belangrijk dat hier iets aan gedaan wordt en dit kan onder andere door middel van het promoten van lichaamsbeweging. Bij eerdere interventies is self-monitoring een effectieve strategie gebleken: het bijhouden van het eigen gedrag. Het probleem dat daarmee gepaard gaat, is dat mensen dit niet altijd op lange termijn volhouden. Met de komst van nieuwe media lijkt er een nieuwe methode van self-monitoring voor handen te zijn gekomen, namelijk het gebruik van mobiele sport apps. Met behulp van deze apps kan er informatie zoals route, afstand en tijd worden bijgehouden tijdens sporten als hardlopen en fietsen. Om te onderzoeken of appgebruik een vorm van self-monitoring is en of mensen er op langere termijn gebruik van blijven maken, is er een online survey afgenomen onder hardlopers en fietsers (N = 135). Daarbij is er onderscheid gemaakt in de fasen van gedragsverandering en gewoonte om het effect over tijd te onderzoeken. Het bleek dat er geen positieve correlatie bestond tussen self-monitoring en appgebruik, in tegenstelling tot wat verwacht werd. Er was wel sprake van een significante afname van self-monitoring bij respondenten in een latere fase van gedragsverandering en met een hogere mate van gewoonte, maar geen significante afname van appgebruik. Dit bevestigt het resultaat dat er geen verband bestaat tussen de twee variabelen. Er zullen dus andere factoren moeten zijn die voorspellend zijn voor appgebruik en deze zouden in toekomstig onderzoek aan het licht kunnen komen. 

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Het gebruik van mobiele sport apps : in relatie tot het concept self-monitoring over de fasen van gedragsverandering en gewoonte

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Roos van Hooff

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
communicatie
gedragsverandering
lichaamsbeweging
media
scripties
sportapps
sportbeoefening
sportstimulering