Visie & Beleidsplein

Vragenlijst voor motivationeel klimaat in de Nederlandse gymles

Jong, R. de (2013). Vragenlijst voor motivationeel klimaat in de Nederlandse gymles. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Leerklimaat speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Een veilig leerklimaat is een voorspeller van onder andere welbevinden, motivatie en schoolresultaten van leerlingen. Recent is er ook binnen de sport aandacht voor het “leerklimaat”. De definitie van een veilig klimaat in de sport is minder uitgewerkt dan het leerklimaat op school. Het belang van een veilig klimaat in de sport is echter van groot belang zowel voor prestaties als voor gedrag (Carpenter & Morgan, 1999). De Physical Education Class Climate Scale (Biddle et al.,1995) wordt in het buitenland veelvuldig gebruikt om het leerklimaat in de gymles in beeld te brengen. In de onderhavige studie is de PECCS vergeleken met vragenlijsten die in het onderwijs gebruikt worden om het leerklimaat in beeld te brengen (SAQI en de VIL). Belangrijke aspecten van leerklimaat zijn onder meer de leerkracht leerling relatie en de leerling-leerling relatie. Onderzoek heeft aangetoond dat er grote verschillen zijn tussen de perceptie van leerlingen en leerkrachten aangaande het klimaat in de klas en in het bijzonder daar waar het de relatie tussen leerlingen alsmede de relatie leerkracht en leerlingen betreft. Voor de PECCS is naast een leerlingenversie ook een docentenversie gemaakt. Een aantal van de subschalen de PECCS kan als betrouwbaar worden aangewezen. Bij de leerlingenversie van de PECCS zijn er significante resultaten gevonden voor de relatie tussen ‘Taakgerichtheid van de klas’, ‘Aanmoediging van taakgericht gedrag door de leraar’ en ‘Steun van de leraar’ met de subschalen van de VIL en de SAQI. Voor de leerkrachtenversie zijn geen resultaten gevonden.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Vragenlijst voor motivationeel klimaat in de Nederlandse gymles

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rowan de Jong

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
bewegingsonderwijs
enquêtes
gymnastiek (sport)
methodologie
motivatie
onderzoeksmethoden
scripties