Visie & Beleidsplein

Liever een bekende sporter of een sportproduct?

een experiment naar de effecten van bekendheid en congruentie in reclame

Kreunen, T. (2013). Liever een bekende sporter of een sportproduct?: een experiment naar de effecten van bekendheid en congruentie in reclame. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In dit onderzoek werd onderzocht welke invloed bekendheid en congruentie op de merkattitude van een consument hebben. Aan de hand van voorgaand onderzoek en naar aanleiding van het source-credibility model, het source-attractiveness model en de match up hypothese werden de hypotheses voor dit onderzoek opgesteld. Voorgaand onderzoek richtte zich veelal specifiek op de effecten van geloofwaardigheid, dat is een construct dat bestaat uit de factoren betrouwbaarheid, deskundigheid en aantrekkelijkheid, in combinatie met congruentie. Binnen dit onderzoek werd er naar het effect van bekendheid in het algemeen in combinatie met congruentie gekeken. Daarbij richtte dit onderzoek zich specifiek op het gebruik van sport endorsers in advertenties. Op basis van deze twee factoren en met behulp van een pre-test zijn vier sporters en twee producten geselecteerd waarmee het stimulus-materiaal is gecreëerd. De proefpersonen (N = 126) werden willekeurig blootgesteld aan één van condities van het 2x2 factorieel tussen-personen design. De resultaten van het experiment suggereren dat zowel het gebruik van een bekende atleet als een sportproduct leidt tot een positieve merkattitude, maar de gevonden resultaten leverden geen significant effect op. Naar aanleiding van het onderzoek kan niet met zekerheid worden gesteld dat het gebruik van een sportproduct of een bekende sport endorser leidt tot een positievere merkattitude dan het gebruik van een niet-sportproduct of een onbekende sport endorser. Tot slot worden er nog enkele suggesties voor vervolgonderzoek gegeven.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Liever een bekende sporter of een sportproduct? : een experiment naar de effecten van bekendheid en congruentie in reclame

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tessa Kreunen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

attitude
communicatie
reclame
scripties
sport (algemeen)