Visie & Beleidsplein

Dansen in een veilig klimaat

onderzoek naar het verband tussen het klimaat in de dansles, algemeen/domeinspecifiek concentratievermogen en de prestatie

Vliet, M. van (2013). Dansen in een veilig klimaat: onderzoek naar het verband tussen het klimaat in de dansles, algemeen/domeinspecifiek concentratievermogen en de prestatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In de sport wordt wordt concentratievermogen gezien als een goede voorspeller voor de prestatie. Er wordt gespoken over algemeen en domeinspecifiek concentratievermogen. De relatie tussen een veilig klimaat en concentratievermogen is nooit vastgesteld. In dit onderzoek wordt deze relatie onderzocht. Er is gekeken naar het verband tussen het klimaat in de les, concentratievermogen en de prestatie van dansleerlingen. Voor het meten van algemeen concentratievermogen is de Strooptest gebruikt, voor dansspecifiek concentratievermogen is een nieuwe test ontwikkeld. Er werd een sterker positief verband verwacht tussen klimaat en algemene concentratie dan tussen klimaat en dansspecifieke concentratie. Daarnaast werd verwacht dat domeinspecifiek concentratievermogen een betere voorspeller is van de dansprestatie dan algemeen concentratievermogen. Uit de resultaten bleek dat alleen algemeen concentratievermogen significant positief samenhangt met de dansprestatie. Er werd geen verband gevonden tussen domeinspecifiek concentratievermogen en de dansprestatie. Uit de regressieanalyse bleek dat het lesklimaat 35 procent variantie in de dansprestatie verklaart, en dit in combinatie met algemeen concentratievermogen 50 procent.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Dansen in een veilig klimaat : onderzoek naar het verband tussen het klimaat in de dansles, algemeen/domeinspecifiek concentratievermogen en de prestatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Manouk van Vliet

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
dans
prestatie
scripties
sportpsychologie