Visie & Beleidsplein

Bruggen en verbindingen

de gevolgen van de schaalvergroting en het vermarkten van amateursportverenigingen vanuit het perspectief van sociaal kapitaal

Zuiker, M. (2012). Bruggen en verbindingen: de gevolgen van de schaalvergroting en het vermarkten van amateursportverenigingen vanuit het perspectief van sociaal kapitaal. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Sport speelt een belangrijke rol binnen het alledaagse leven van gemeenschappen. Betrokkenheid bij een sportvereniging leidt tot de productie van sociaal kapitaal, aangezien onderling vertrouwen en sociale netwerken ondersteuning bieden aan samenwerking en gemeenschappelijke belangen. Actief participeren binnen een vereniging gebeurt van oudsher veelal op basis van solidariteit en wederkerigheid. Juist de traditionele waarden van een sportvereniging lijken onder druk te komen staan vanwege ontwikkelingen binnen de amateursport; de professionalisering, de commercialisering en de druk tot schaalvergroting. In dit onderzoek zijn de gevolgen van de drie “uitdagingen” onderzocht op de rol van sportverenigingen vanuit het perspectief van sociaal kapitaal. Naast een theoretisch kader is de sociale inbedding van vier voetbalverenigingen geanalyseerd. De uitkomsten van het empirische onderzoek zijn divers en komen niet altijd overeen met bestaande theorieën uit de literatuur. Behalve dat de uitdagingen de traditionele sociale waarden van een vereniging bedreigen, bieden de professionalisering, commercialisering en mogelijke schaalvergrotingen ook de nodige kansen op sociaal vlak.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Bruggen en verbindingen : de gevolgen van de schaalvergroting en het vermarkten van amateursportverenigingen vanuit het perspectief van sociaal kapitaal

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten Zuiker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
scripties
sociale cohesie
sportverenigingen
voetbal