Visie & Beleidsplein

Validation of the Dutch Sport Attributional Style Questionnaire through attribution-based performance prediction in female field hockey players

Swinkels, H.M. (2011). Validation of the Dutch Sport Attributional Style Questionnaire through attribution-based performance prediction in female field hockey players. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Attributies zijn verklaringen (oorzaken of redenen) die mensen geven voor een gebeurtenis. Er zijn relatief stabiele, individuele verschillen in de causale attributies die mensen maken. Deze individuele verschillen kunnen worden vastgesteld met de Attributional Style Questionnaire (ASQ). Hanrahan, Grove en Hattie ontwikkelden een sportspecifieke variant van deze vragenlijst, de Sport Attributional Style Scale (SASS), die vervolgens door Erdtsieck en Landgraaf (2005) naar het Nederlands werd vertaald. De Nederlandse SASS brengt attributiestijl in kaart aan de hand van vijf dimensies: internaliteit, globaliteit, stabiliteit, controleerbaarheid en intentionaliteit. Hoewel de betrouwbaarheidsanalyse positieve resultaten opleverde, is de validatie van de Nederlandse SASS nog niet voltooid. Het doel van de huidige studie was het voorzetten van het validatieproces door te onderzoeken of prestaties van hockeyvrouwen na falen te voorspellen zijn op basis van attributiestijl. Dit onderzoek was een gedeeltelijke replicatie van een studie van Seligman en collegae (1990) die de invloed van attributiestijl op prestatie na falen onderzochten bij zwemmers. 

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Validation of the Dutch Sport Attributional Style Questionnaire through attribution-based performance prediction in female field hockey players

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

H.M. Swinkels

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

enquêtes
hockey
methodologie
onderzoeksmethoden
scripties
vrouwen