Visie & Beleidsplein

Ouders en kinderen over IJburg ...

een uiteenzetting over de gebruikskwaliteit van speelplaatsen in een stedelijk woonmilieu

Boersbroek, R. (2010). Ouders en kinderen over IJburg ...: een uiteenzetting over de gebruikskwaliteit van speelplaatsen in een stedelijk woonmilieu. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

In dit rapport is een uiteenzetting gegeven over de waardering van de gebruikskwaliteit van de openbare ruimte voor kinderen. Twee hoofd- en zes deellocaties zijn onderzocht op de gebruikskwaliteit van de speelplaatsen. De gebruikskwaliteit is onderzocht op (1) gebruik en (2) waardering van speelplaatsen op IJburg. Veel respondenten hebben een verwachtingspatroon bij IJburg als plek voor jonge gezinnen met kinderen. Spanningen ontstaan daar, waar het verwachtingspatroon van IJburg vaak hoger is dan werkelijk wordt ervaren. Dit onderzoek wijst uit dat een meerderheid van de respondenten van mening is dat er te weinig voorzieningen zijn voor kinderen op IJburg. Het ontbreken van een divers aanbod van speelvoorzieningen en een centrale wijk overkoepelende speelruimte worden als een groot gemis ervaren. Respondenten geven aan dat de ruimtelijke inrichting meer gericht zou moeten zijn op overzichtelijke geconcentreerde speelplekken voorzien van een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van sport, spel en avontuur. De toegankelijkheid en het contact in de buurt lijken van ondergeschikt belang bij waardering van de speelplekken. Toezicht speelt een belangrijke rol als versterkende factor voor het gevoel van veiligheid.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ramon Boersbroek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
kinderen
kwaliteit
leefomgeving
openbare ruimte
ruimtelijke ordening
scripties
speelruimte
steden
stedenbeleid