Visie & Beleidsplein

Sporten en disengagement beliefs

de relatie tussen sportgedrag, kennis, intentie en disengagement beliefs

Kooij, L. (2010). Sporten en disengagement beliefs: de relatie tussen sportgedrag, kennis, intentie en disengagement beliefs. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre zijn sportgedrag, kennis en intentie gerelateerd aan disengagement beliefs? Op basis van de onderzoeksvariabelen (sportgedrag voldoende/onvoldoende, juiste kennis voldoende/onvoldoende en intentie positief/negatief) zijn de respondenten in acht groepen verdeeld. Deze groepen worden op de verschillende disengagement beliefs met elkaar vergeleken. Aan de hand van de resultaten kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een lineair verband tussen intentie en gedrag. Een andere conclusie die getrokken kan worden is dat werktransport een belangrijke overtuiging is die gebruikt wordt als disengagement belief. Het is dus van belang om met behulp van persuasieve boodschappen mensen ervan te overtuigen dat sporten van belang is, ondanks dat ze al naar hun werk fietsen/wandelen. Aan de hand van dit onderzoek kan ook geconcludeerd worden dat sportgedrag en intentie van invloed zijn op het gebruik van disengagement beliefs. Een opmerkelijke bevinding en een laatste belangrijke conclusie die getrokken kan worden is dat kennis een beperkte rol speelt bij sportgedrag. 

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Download(s)

Sporten en disengagement beliefs : de relatie tussen sportgedrag, kennis, intentie en disengagement beliefs

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Laura Kooij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
gedrag
scripties
sport (algemeen)
sportbeoefening
sportstimulering