Visie & Beleidsplein

Een duik in de wereld van het turbozwemmen

explorerend onderzoek naar de, door zwemlesaanbieders en ouders, ervaren pedagogische en didactisch-organisatorische vormgeving van het turbozwemmen

Rikken, M. (2016). Een duik in de wereld van het turbozwemmen: explorerend onderzoek naar de, door zwemlesaanbieders en ouders, ervaren pedagogische en didactisch-organisatorische vormgeving van het turbozwemmen. Utrecht: Universiteit Utrecht.

In dit onderzoek is op een explorerende manier onderzocht wat de ervaringen zijn van zwemlesaanbieders en ouders wiens kinderen op turbozwemmen zitten. Er is gefocust op de pedagogisch en didactisch organisatorisch aspecten van turbozwemmen. De uitkomsten zijn gebaseerd op open interviews met 21 stakeholders. De interviews zijn op kwalitatieve wijze geanalyseerd. Een bevinding was dat de kortere cursusduur een belangrijke afweging was voor ouders om turbozwemmen te kiezen. Ook hebben ouder behoefte aan duidelijkheid. Turbozwemmen met afgebakende cursustijd en langere lestijden voldoet hiermee aan die behoefte. Daarnaast kwam naar voren dat zwemonderwijzers die turbozwemmen geven prestatiegericht moeten kunnen werken. Evenwicht vinden tussen kindvriendelijkheid en druk zetten kwam vaak terug als dilemma. Een belangrijke conclusie is dat een prestatiegerichte cursus zoals turbozwemmen niet voor ieder kind en onderwijzer is weggelegd. Dit roept verdere vragen op over kwaliteiten van zwemonderwijzers en de ervaringen die kinderen hebben met turbozwemmen. Verder wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen van best practices op het gebied van turbozwemmen zal het debat rondom turbozwemmen verdiepen en genuanceerder maken.  

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Een duik in de wereld van het turbozwemmen : explorerend onderzoek naar de, door zwemlesaanbieders en ouders, ervaren pedagogische en didactisch-organisatorische vormgeving van het turbozwemmen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marjan Rikken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

didactiek
pedagogiek
scripties
zwemonderwijs