Visie & Beleidsplein

Bouwstenen voor topsportbeleid

een advies over de ontwikkeling van een model topsportbeleidsplan

Sturkenboom, M., Veltman, G., & Wagner, P. (1994). Bouwstenen voor topsportbeleid: een advies over de ontwikkeling van een model topsportbeleidsplan. Arnhem: NOC*NSF.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de ontwikkeling van een model topsportbeleidsplan. Het doel van dit onderzoek is om met name de landelijke sportorganisaties als aanbieders van begeleidingsfaciliteiten een denkraam te verschaffen om hun positie via het gebruik van een topsportbeleidsplan als intern en extern communicatiemiddel te versterken.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marcel Sturkenboom
G. Veltman
Philip Wagner

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

communicatie
sportbeleid
sportorganisaties
topsport
topsportbeleid