Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035

een vraag-aanbod analyse van buitensportaccommodaties tot en met 2035

Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Schadenberg, B. (2016). Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035: een vraag-aanbod analyse van buitensportaccommodaties tot en met 2035. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Mulier Instituut met het huidige onderzoek een vervolg gegeven aan de ruimteonderzoeken die in 2006 en 2012 door het Mulier Instituut zijn uitgevoerd. In het ruimteonderzoek is de huidige buitensportruimte in de gemeente Utrecht in kaart gebracht voor voetbal, tennis, hockey, handbal, korfbal en honk- en softbal. Er is een apart regionaal onderzoek uitgevoerd dat de hockeysport in de regio Utrecht analyseert (Wezenberg-Hoenderkamp & Schadenberg 2016, verschijningsdatum september 2016). Voor bovengenoemde sporttakken is de ruimtebehoefte tot en met 2035 berekend. Voor alle sporten is dit gedaan met behulp van de bevolkingsontwikkelingsmethode. Vanwege de buitengewone ontwikkeling die de voetbal-, hockey- en tennissport de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is voor deze sporten tevens de ledenontwikkelingsmethode toegepast (tot 2020). Op basis van deze berekeningen zijn toekomstige ruimtelijke knelpunten inzichtelijk gemaakt. Voor de sporten voetbal, tennis en hockey is naast de berekening van de behoefte aan velden, ook de verzorgingsgebieden van de verenigingen in beeld gebracht. Door het in kaart brengen van de verzorgingsgebieden en het objectief berekenen van de huidige en toekomstige behoefte, kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt om het aanbod beter met de behoefte in balans te brengen. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035 : een vraag-aanbod analyse van buitensportaccommodaties tot en met 2035

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
beleid
gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sportinfrastructuur
toekomst